Tag: शीतल

सिंधुताई

सिंधुताई …  माझा जिव्हाळ्याचा विषय .. काल बातमी ऐकली अन मन सैरभर झाल.. जिने इतकं दिल जगाला तिच्याविषयी काय अन किती लिहायचे .. तरीही एक छोटा प्रयत्न.. माई जस बोलायच्या…

सरते वर्ष

वर्ष सरले वर्ष सरले दरवर्षी हेच तर आपण म्हणतो काय असे नवीन बदलते सांगा शेवटच्या दोन आकड्यांचाच तर  हा डाव असतो ।। इतर वर्षांसारखे  हेही  एक वर्षच तर संपत असते…