Tag: प्रवास वर्णन

एस.टी. प्रवासाची झकास अनुभूती !

कोणत्याही कार्यालयाच्या ‘चौकशी’ खिडकीचा अनुभव आपण प्रत्येकाने केव्हा तरी घेतलेलाच असतो. तो फारसा चांगलाही आलेला नसतो. चौकशी खिडकीवरील त्या कर्मचाऱ्याचा त्रासिक चेहरा, तुटक उत्तर, चौकशी करुन आपल्याला अपेक्षित माहिती न…