hope
आली कळी उमलून मन मोगरा गंधाळला
देखून तेज माझे कृष्णनभ ओशाळला
नवकांती झळाळते वेढून तनमनाला
अपूर्वाई तेजाची त्या कळलीच ना मनाला
साक्षात्कार गुरुकृपेने प्रसादसम मजला
अलौकिक तेजाचे लाभे आवरण मजला
तेजाळून संसाराचा प्रवास सुखकर होवो
सर्वभूतांसवे हा देह प्रकाशमान होवो.
मानसी काते.
तारे बाईंना समर्पित.

Leave a Reply

Your email address will not be published.