swayam prerit

मस्तीत जगणाऱ्या एकांड्या शिलेदारासाठी नाहीच यार ही दुनिया
यांना हवी तीच तीच घासून गुळगुळीत झालेली सोपी पायवाट
थोड्याही आडवाटेला भीते यार ही दुनिया
चावून चोथा झालेले विषय उष्टी पत्रावळी उचलण्यातच धन्य आहे ही दुनिया
चघळलेली हाडे परत परत चघळते हाय ही दुनिया
केला प्रयत्न वाटेवर चालावे या दुनियेच्या
शहाण्यासारखी जगायला जमत नाही ग दुनिया
छट् सोडून दे हिला जग मस्तीत
खड्ड्यात गेली ही दुनिया! !!!

कल्पना उबाळे

Leave a Reply

Your email address will not be published.